ສາຣະຄະດີ


ສາຣະຄະດີໜ້າຮູ້

ວິທີສ້າງສເນ່

ສະເຫນ່ ຄືຫຍັງ ? ສເນ່ ຄື ລັກສະນະທີ່ຫນ້າຮັເປັນຫຍັງຄົນຈິງຕ້ອງສ້າງສເນ່?  ກໍ່ເພາະວ່າ ສເນ່ ປຽບສະເຫມືອນແກ້ວສະລະພັດນືກ ຊື່ງສາມາດ ຈະບັນ ດານ ລາບ ຍົດ ສັລເສີນ ແລະ ສຸຂໃຫ້ເກີດຂື້ນໄດ້ ຕົງກັນຂ້າມກັບສະຫນຽດ ຄື ລັກສະນະທີ່ບໍ່ຫນ້າຮັກ ເພາະສະຫນຽດ ເປັນຕົວທຳລາຍ ລາບ ຍົດ ສັນລະເສີນ ແລະສຸກ ໃຫ້ພິນາດໄປ ມີສຸພາສິດ
ບົດຫນື່ງວ່າ: * ຈະປຣາຖນາສິງໃດ ບໍ່ເກີນຫນັກເອົາຄວາມຮັກແລກໄດ້ດັ່ງປະສົງ *
ທາງເກີດສະເຫນ່ ທີ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕັດໄວ້ ຄື ໂອບອ້ອມອາລີ (ທານ) ວາຈີໄພເຣາະ (ປິຍະວາຈາ) ຫລື ເວົ້າຈາມ່ວນຫນ້າຟັງ ສົງເຄາະປະຊາຊົນ (ອັດຖະຈະຣິຍາ) ວາງຕົນໃຫ້ພໍດີ ແລະອີກຢ່າງຫນື່ງ ຊື່ງມີລັກສະນະຄ້າຍ ໆ ກັນ ຄື ປາກຫວານ ຕົວອ່ອນ ມືເປັນຫອນ ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ນີ້ຄື ທາງເກີດສເນ່ ແລະສາມາດອະທິບາຍໄດ້ດັ່ງນີ້ປາກຫວານ ຫມາຍເຖີງ ຄຳເວົ້າຕ້ອງສຸພາບອ່ອນຫວານ ໃຜຟັງແລ້ວກໍ່ຕິດໃຈ ໃນທີ່ນີ້ຂໍສເນີຄຳເວົ້າທີ່ຖືວ່າເປັນມົງຄົນ ເກີດສເນ່ ຄື ຄຳວ່າ ຂໍໂທດ ຂອບໃຈ ສະບາຍດີ ເວລາເຮົາເຮັດ ຫຍັງຜິດພາດ ລວ່ງເກີນຜູ້ອື່ນ ຕ້ອງຮີບຂໍໂທດ ທັນທີ ເພາະຄຳຂໍໂທດນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືກ ລ່ວງເກີນນັ້ນຫາຍໂກດແຄ້ນ ແລະກັບມາຮັກໃຄ້ນັບຖືເຮົາທັນທີຄຳວ່າ: ຂອບໃຈ ເມື່ອໃຜໃຫ້ຫຍັງ ກັບເຮົາຫລືຊ່ວຍສົງເຄາະອີຫຍັງເຮົາ ເຊັ່ນ: ບອກທາງແກ່ເຮົາເປັນຕົ້ນ ເຮົາຕ້ອງບອກຂອບໃຈທັນທີ ອັນສະແດງວ່າເຮົາຊາບຊື້ງໃນບຸນຄຸນຂອງເຂົາ
ສ່ວນຄຳວ່າ: ສະບາຍດີ ເມື່ອພົບປະກັບ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ກ່າວທັກທາຍ ເປັນທຳນຽມ ແລະວັດທະນະທຳທີ່ດີງາມ ທີ່ມີຄູ່ຄົນລາວ ສາມຄຳນີ້ ຄື: ຂໍໂທດ ຂອບໃຈ ສະບາຍດີຄວນຫັດເວົ້າໃຫ້ຕິດປາກຈົນເປັນນິດໃສ ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນຄົນມີສເນ່ ຢ່າງຫນ້າອັດສະຈັນ. ອັນດັບສອງ ທີ່ວ່າຕົວອ່ອນນັ້ນຫມາຍເຖິງວ່າຮູ້ຈັກກົ້ມ ຮູ້ຈັກກາບ ອັນເປັນມາລະຍາດທີ່ສວຍງາມມີສະເຫນ່ ບາງຄົນແຂງກະດ້າງ ໄຮ້ມາລະຍາດ ນົບບໍ່ເປັນ ໄຫວ້ບໍ່ເປັນ ກາບບໍ່ເປັນ ເດິ ໆ ດະໆໆ
ເກີ້ ໆ ເຂີນ ໆ ການອ່ອນນອ້ມຖ່ອມຕົນ ຄື ມົນມະຫາສເນ່ ອັນເປັນສິ່ງທີ່ທຳໃຫ້ເລົ່າປີ ສາມາດເອົາຊະນະໃຈຂົງເບັ້ງໄດ້ດ້ວຍມົນບົດນີ້ ຂົງເບັ້ງເປັນນັກປຣາດທີ່ຖືຕົວທີ່ສຸດ ຢູ່ພູເຂົາໂງ່ລັງກັ໋ງ ໃນສມັຍທີ່ຈີນຕົກເປັນສາມກົກ ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດວາສນາ ຕ່າງແຍ້ງຊີງກັນເປັນໃຫຍ່ແຕ່ລະກົກພະຍາຍາມທີ່ຂະຮວບລວມຄົນມີຝີມືເຂົ້າມາເປັນພັກພວກ ຂົງເບັ້ງໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ທາບທາມຈາກຜູ້ມີອຳນາດ ຫລາຍຄົນແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີໃຜສົມຫວັງແລ້ວຢູ່ຕໍ່ມາປາກົດວ່າຂົງເບັ້ງ ຕ້ອງອອກຈາກບ້ານເດຶມຕາມຫລັງເລົ່າປີ ມາຊ່ວຍວາງແຜນເຮັດສົງຄາມໃຫ້ເລົ່າປີຈົນ
ຕລອດຊີວິດ ແມ່ແຕ່ເລົ່າປີຈະຕາຍຈາກໄປກ່ອນ ຂົງເບັ້ງກໍ່ຍັງບໍ່ປະຖິ້ມ ບຸດຂອງເລົ່າປີທີ່ເປັນເຊັ່ນນີ້ຫນ້າສົງໃສວ່າ ເລົ່າປີມີດີອີ່ຫຍັງ ຈຶ່ງເອົາຊະນະໃຈ ຂົງເບັ້ງໄດ້ການທີ່ເລົ່າປີສາມາດເອົາຊະນະໃຈຂົງເບັ້ງ ໄດ້ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເພາະໃຊ້ເຫລ່ຫລ່ຽມກົນອຸບາຍຫຍັງດອກ ຫລື ຈະໃຊ້ເວດມົນກົນຄາຖາກະບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ນັບຖືສິບນິ້ວ ທີ່ເລົ່າປີ ປະຄອງ ນົບດ້ວຍຄວາມຮູ້ສືກທີ່ຊື່ສັດ ສຸດຈະລິດນີ້ເອງ ເລົ່າປີ ຊື່ວ່າເປັ້ນຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ມີມາລະຍາດງົດງາມທີ່ສຸດ ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນທີ່ສຸດ ຈົນໄດ້ຊື່ວ່າ ຜູ້ພະນົມມື ທັງສິບທິດ ຈະເອີ້ນວ່າເລົ່າປີ ສ້າງອຳນາດປາລະມີ ດ້ວຍການນົບມືທັງສິບນິ້ວ ກໍ່ບໍ່ຜິດຄວາມອ່ອນນ້ອມຖອມຕົນ ອັນເປັນມົນສັກສິດ ຂົງເບັງທີ່ຍອມ ສະຍົບຕໍ່ເລົ່າປີ ກໍ່ເພາະມົນບົດນີ້

 

8ສ່ວນປະສົມຫຼັກ…ປຸງລົດຊາດ ຊີວິດຮັກ…

ຖ້າ​ເຮົາ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຂອງ​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງໜຶ່ງຫຼືຄວາມ​ໃໝ່ ມັກ​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ແລະ​ຄວາມ​ຫວງ​ແຫນ​ໃຫ້​ກັບ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ​ແຕ່​ເມື່ອ​ເວລາ​ຜ່ານ​ໄປພໍ​ສົມຄວນ​ເມື່ອ​​ເລີ່​ມຊິນ​ເຄີຍ​ກັບ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ແລ້ວ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ອາດ​ຈະ​ປ່ຽນ​ໄປ​ບໍ່ຄື​ກັບ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ທີ​ໄດ້​ມາ​ແລະ​ເຫັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ປົກກະຕິ​ຈົນ​ຢາກ​ຫາ​ສິ່ງ​ໃໝ່ມາ​ທົດ​ແທນ

ເໝືອນກັບ​ຊີວິດຄູ່ ​ເມື່ອ​ຄັ້ງທີ່​ພົບ​ຮັກ​ທຳ​ອິດທຸກ​ຢ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ກໍ​ປ່ຽນ​ເປັນ​ສີ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຮັກ​ໄປໝົດ​ເກີດ​ອາການ​ຫົວ​ໃຈ​ເຕັ້ນທີ່​ພົບ​ເຫັນ… ​ແຕ່​ເມື່ອຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ແຕ່ງງານ​ແລ້​ວຄວາມ​ຫວານ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ໃນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ອາດ​ຈະ​ປຽ່ນ​ໄປມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຍອມຮັບ​ກັນ​ແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ແກ້​ໄຂ​ບໍ່​ໄດ້​ມື້​ນີ້ພວກ​ເຮົາ​ມີສູດ ປຸງ​ລົດຊາດ ຊີວິດ​ຮັກ​ໃຫ້​ສົມບູນ​ແບບມາ​ຝາກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຜູ້​ອ່ານ​ລອງ​ປະຕິບັດ​ກັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຊີວິດ​ຮັກ​ມີ​ຄວາມ​ສົດ​ຊື່ນ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ

  1. ໃສ່​ຄວາມສຸກ​ເຕັມ​ຮ້ອຍ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ

ເມື່ອ​ເກີດ​ຄວາມ​ກົດດັນ​ຈາກ​ວຽກງານ​ຫຼື​ເລື່ອງ​ອື່ນໆບໍ່ຄວນ​ນຳ​ ເຂົ້າ​ມາ​ເຮືອນ​ເວລາ​ກັບ​ຈາກ​ວຽກງານ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ວຽກຄວນ​ຈະ​ວາງ​ໄວ້​ທີ່​ ຫ້ອງການ​ແລະ​ນຳ​ເອົາ​ແຕ່​ຄວາມສຸກ​ຄວາມ​ເບີກບານ​ກັບ​ບ້ານ​ມາ​ແລະ​ຮ່ວມ​ກິດຈະກຳ​ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບ​ຄົນ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ເຊັ່ນ​ການ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາຫານ​ຄ່ຳ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເບິ່ງ​ໂທລະພາບ​ຫຼືການ​ສົນທະນາ​ກັນ

  1. ໃສ່​ຄວາມ​ເມດ​ຕາປາ​ນີຕໍ່ກັນ

ຄຳ​ວ່າ​ຄູ່​ຊີວິດ ຕ້ອງ​ມີ​ບາງ​ຄັ້ງຄາວທີ່ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ອ່ານ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ,ສິ່ງ ​ສຳຄັນ​ເໜືອສິ່ງ​ອື່ນ​ໃດ​ຄື​ການ​ໃສ່​ຄວາມ​ເມດ​ຕາປາ​ນີ​ແລະ​ການ​ໃຫ້​ອາ​ໄພ​ ເຊິ່ງກັນ​ແລະ​ກັນ​ເພາະ​ເປັນ​ເຄື່ອງປຸງ​ລົດ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ແຕກ​ ແຍກ​ແລະ​ຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ລົງ​ໄດ້​ນີ້​ຄື​ກຸນ​ແຈ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍອຸ້ມຊູ​ຊີວິດ​ຄູ່​ໃຫ້​ໄປ​ຕະຫຼອດລອດ​ຝັ່ງ

  1. ໃສ່​ຫົວ​ໃຈ​ພີ່ນ້ອງ​ແລະໝູ່ສະໜິດ​ໃຫ້​ແກ່​ກັນ

ນອກຈາກ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ສະຖານະ​ຄູ່​ຮັກ​ແລ້ວ​ຊີວິດ​ຄູ່​ຍັງ​ຕ້ອງ​ສວມ​ບົດບາດ​ຄວາມ​ເປັນ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ແລະ​ຄວາມ​ເປັນໝູ່ສະໜິດ​ໃຫ້​ແກ່​ກັນ​ອີກ​ເພາະ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮັກ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອິນດູ​ສງສານ​ເວົ້າ​ລົມ​ກັນ​ໄດ້​ທຸກ​ເລື່ອງ​ແລະ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເກື້ອກູນ​ກັນຈະ​ເຮັດ​ໃຫ​້ມີ​ຄວາມ​ຜູກ​ພັນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮັກ​ເພີ​ມຂຶ້ນ.

4. ​ໃສ່​ໃຈ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ ​ແລະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຄູ່​ຮັກ

ເວລາ​ທີ່​ກົດ​ດັນ​ຫຼືມີ​ບັນຫາ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຕ່າງໆຄວນ​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ຟັງ​ແລ້ວ​ສະບາຍ​​ໃຈ​ເຊັ່ນ: ບໍ່ຕ້ອງ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ແລະ​ກັງວົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ມັນ​ໄປ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ກັນ ຫຼືຄຳ​ເວົ້າ​ອື່ນໆທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໃສ່​ໃຈ​ເປັນ​ຫວ່ງ​ເປັນ​ໃຍ​ເຊິ່ງກັນ​ແລະ​ກັນ

5. ​ໃສ່​ໃຈ​ສຸຂະ​ພາບ​ກາຍ—ໃຈ​ຂອງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ

ມີ​ຄົນ​ບອກ​ວ່າ ສຸຂະພາບ​ກາຍ ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ສຳຄັນ​ແລະ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ໄປ​ສູ່​ທຸກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຮ່າງກາຍ​ຖ້າ​ສຸຂະພາບ​ກາຍບໍ່ດີ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່ສະພາບ​ໃຈ​ໄປ​ຕາມໆກັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຫງຸດງິດ​ແລະ​ໃຈ​ຮ້າຍ​ງ່າຍ​ສະນັ້ນການ​ອອກກຳລັງ​ກາຍ​ເປັນ​ປະຈຳ​ຈະ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ຍັງ​ເປັນ​ການ​ຮ່ວມ​ກິດຈະກຳ​ດ້ວຍ​ກັນ​ກັບ​ຄູ່​ຮັກ​ອີກ ​ເປັນຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ແລ່ນ​ອອກກຳລັງ​ກາຍ,ຂີ່​ລົດຖີບ​ແລະ​ອື່ນໆພ້ອມ​ດຽວກັນ​ນີ້​ກໍ​ຄວນ​ຈະ​ດູ​ແລ​ຕົນ​ເອງ​ໃຫ້​ດູ​ດີ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄູ່​ຮັກ​​ເບິ່ງ​ແລ້ວ​ສະບາຍ​ໃຈ

6. ສ້າງ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ໃຫ້​ຄົນ​ຮັກ​ທຸກ​ຄືນ​ກ່ອນ​ເຂົ້າ​ນອນ

ທັງ​ສອງ​ຄວນ​ຈະສ້າງຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນທີ່​ຕົນ​ຮັກ​ກ່ອນ​ນອນ​ດ້ວຍ​ການ​ແຕ່ງ​ຫ້ອງ​ນອນ​ໃຫ້​ສະບາຍ​ຕາຫຼືການ​ໃສ່​ນ້ຳ​ຫອມ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ມີ​ກິ່ນ​ຫອມ​ອອ່ນໆບອກຫຼັບຝັນ​ດີ​ແກ່​ຄົນ​ຮັກຫຼືຫອມ​ແກ້ມ​ເບົາໆກ່ອນ​ນອນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຮັກ​ປະ​ທັບ​ໃຈບໍ່ມີ​ວັນ​ລືມ

7. ​ໃສ່​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ແລະ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຕໍ່ກັນ

ມື້​ໃດ​ທີ່​ຄູ່​ຮັກ​ມີ​ພຶດຕິ​ກຳ​ທີ່​ປ່ຽນ​ໄປ​ເຊັ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ບໍ່ຫວານ​ເໝືອນ​ແຕ່​ກອ່ນກັບ​ບ້ານ​ຊ້າ​ຫຼື​ໂທລະສັບ​ຫຼາຍກວ່າ​ແຕ່​ກ່ອນ​ຈົນ​ຜິດ​ປົກະຕິ, ບໍ່ຄວນ ​ຕີ​ໂພ​ຕີ​ພາຍ​ໄປ​ກ່ອນ​ແຕ່​ຄວນ​ຈະ​ເບິ່ງ​ພຶດຕິ​ກຳ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ​ແລະ​ພະຍາຍາມ​ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່ກັນ​ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າ​ມີ​ປາກ​ມີ​ສຽງກັນ​ກ່ອນ​ເດັດຂາດ​ຄວນ​ ພະຍາຍາມ​ຫາ​ຄຳ​ອື່ນ​ມາ​​ເວົ້າ​ແທນ​ຫຼືການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫວ່ງ​ເປັນ​ໄຍ​ ແທນ​ແລະ​ການ​ເປີດ​ໃຈ​ເວົ້າ​ກັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ

8. ​ໃສ່​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ​ດ້ວຍ​ສຳຜັດ​ຮັກ (Touch Love)

ຄຳ​ເວົ້າ​ບາງ​ຄຳ ອາດ​ຈະ​ບໍ່ສາມາດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ໄດ້​ເທົ່າ​ກັບ​ການສະ​ແດງ​ອອກ​ເຊັ່ນ: ການ​ກອດ,ຫອມ​ແກ້ມ ທຸກໆ​ເຊົ້າ​ແລະ​ກ່ອນ​ນອນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ໃຫ​້ກຳລັງ​ໃຈ​ແລະ​ຊ່ວຍ​ສານ​ສຳພັນ​ຮັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ​້ຫວານ​ຊື່ນ​ມີ​ຊີວິດ​ຊີວາ​ຕະຫຼອດ​ໄປ…

ນີ້ຄື​ສ່ວນ​ປະກອບ​ຂອງ​ສູດ​ປຸງ​ຮັກ​ໃຫ້ ​ສົດ​ໃສ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຫວານ​ຊື່ນ​ຕະຫຼອດ​ໄປ​ແລະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທຸກ​ຄົນ​ເຮັດ​ ໄດ້​ບໍ່ຍາກພຽງ​ແຕ່​ທ່ານ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເບິ່ງ​ແຍງ​ເຊິ່ງກັນ​ແລະ​ກັນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ ປະຈຳ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ​ຕໍ່ກັນ​ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຊີວິດ​ຄູ່​ຍືນ​ຍາວ​ຕະຫຼອດ​ໄປ.

ເຄັດລັບໜ້າຮູ້

ທຸກທຸກຄົນທີ່ໄຊ້ໂທລະສັບມືຖື ຕັ້ງໃຈອ່ານໃຫ້ດີໆ ອ່ານຈົບແລ້ວຈະຮູ້ວ່າມືຖືບໍໄດ້ມີໄວ້ພຽງແຕ່ໂທເຂົ້າ-ອອກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີເຄັດລັບທີ່ເພື່ອນໆ ຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບມັນ ຖ້າຢາກຮູ້ມີຫຍັງແດ່ ລອງມາອ່ານເບີ່ງ

1. ໝາຍເລກສຸກເສີນ 112 ໄຊ້ໄດ້ທົ່ວໂລກ

ຖ້າເກີດເຮົາຫຼົງໄປໃນເຂດທ່ບໍ່ມີສັນຍານເລີຍ ແຕ່ມີເຫດດ່ວນເຫດຮ້າຍ ແລ້ວມັນຈະຫາເບີໃຫ້ເອງອັດຕະໂນມັດແມ່ນແຕ່ເຮົາລ໊ອກປຸ່ມກົດ ກໍ່ຍັງກົດເບີນີ້ໄດ້

2. ໄຊ້ໃນກໍລະນີລືມກຸນແຈໄວ້ໃນIຣົຖ…..

ສຳລັບຣົຖທີ່ໃຊ້ ກະແຈລີໂມດ ຖ້າຣົຖລ໊ອກໄປແລ້ວ ແຕ່ເຮົາມີກຸນແຈສຳຮອງຢູ່ເຮືອນ ໃຫ້ໂທໄປທີ່ເຮືນດ້ວຍມືຖື ແລະ ເບີປາຍທາງກໍ່ຕ້ອງເປັນມືຖື

ເມື່ອເຂົາຮັບແລ້ວ ໃຫ້ເຂົາໄຊ້ກະແຈສຳຮອງໄປຈີ້ກັບໂທລະສັບແລ້ວກົດປຸ່ມປົດລ໊ອກ ຂະນະທີ່ເຮົາຖືສາຍຢູ່ ໃຫ້ຫ່າງຈາກປະຕູລົດປະມານ 50 ຊມ ແລ້ວແຕ່ສັນຍານ ປະຕູລົດກໍ່ຈະເປີດ ໄລຍະທາງບໍ່ເປັນປັນຫາ

3. ກໍລະນີແບັດໃກ້ຈະໝົດ*3370# ສຳລັບໂນເກັຽ

ຖາເກີດແບັດເຫຼືອນ້ອຍເຕັມທີໄກ້ຈະດັບ ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂທອອກໃຫ້ກົດ *3370# ແລ້ວມັນຈະຮີດເອົາພະລັງງານສຳຮອງອອກມາ ແລ້ວສະແດງໄຫ້ເຫັນວ່າມັນຈະເພີ້ມພະລັງງານໃຫ້ 50% ແລ້ວມັນຈະຊົດເຊີຍສ່ວນສຳຮອງນີ້ ໃນການຊາສແບັດຄັ້ງຕໍ່ໄປ

4. ກໍລະນີໂທລະສັບເສັຽເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບໄຊ້ບໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດໄປ

ກໍລະນີນີ້ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ໝາຍເລກserial number ປະຈຳເຄື່ອງ ຊືຶ່ງມີ 15-17 ໜ່ວຍ ການທີ່ຈະຮູ້ໝາຍເລກນີໃຫ້ກົດ *#06# ໝາຍເລກປະຈຳເຄື່ອງປໍ່ຈະຂື້ນມາ

………ບັດນີ້ຖ້າໂທລະສັບເສັຽ ຫຼື ຕົກເຫ່ຽໃຫ້ໂທໄປທີ່ສູນ ແລ້ວແຈ້ງໝາຍເລກໃຫ້ເຂົາໄປ ເຂົາກໍ່ຈະບຼອກເຄື່ອງຂອງເຮົາ ແລ້ວໂທລະສັບທີ່ເສັຽກໍ່ຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດໄປ ຖຶງແມ່ນວ່າຄົນທີ່ລັກໄປຈະປ່ຽນ sim card ໃໝ່ກໍ່ຕາມ ມັນກໍ່ຍັງໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ດີ

…….ແບບນີ້ສະໃຈດີ ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ມັກລັກຂອງຄົນອ່ືນ………..

ຈາກຜູ້ຂຽນ  ການທີ່ໂລກຂອງເຮົາກຳລັງປ່ຽນແປງມາເປັນຍຸກດີ່ຈີ່ຕ້ອນ ທຸກສິງທຸກຢ່າງແມ່ມມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂື້ນຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າກັບຍຸກດີຈີໂຕ ກໍ່ຕ້ອງມີການຊັ່ງຊາເບີ່ງຄວາມເໝາະສົມກັບສິງທີ່ເປັນຢູ່  ແບບວ່າກ້າວໜ້າໄປຕາມຍຸກສມັຍ

…………ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເກີນສມັຍແບບທີ່ຫຼາຍຄົນກຳລັງຫຼົງຢູ່……………

ນັກຮຽນດົນຕຣີລາວເດີມ ມູລນິທິ ມໍຣະດົກລາວ

ເມື່ອບໍ່ນານ ມານີ້ ທາງວິທຍຸ ເອເຊັຍເສຣີ ຜແນກ ພາສາລາວ ໄດ້ໃຫ້ການ ຕ້ອນຮັບ ຄນະນັກຮຽນ ດົນຕຣີລາວ ພື້ນເມືອງ ຂອງ ມູລນິທິ ມໍຣະດົກລາວ ຫຼື Lao Heritage Foundation.

ນັກຮຽນດົນຕຣີ ລາວເດີມພື້ນເມືອງ ຖ່າຍຮູປຮ່ວມກັບ ພະນັກງານວິທຍຸ ເອເຊັຽເສຣີ ໃນໂອກາດທີ່ມາ ຢ້ຽມຢາມຄນະນັກຮຽນ ດົນຕຣີລາວເດີມ ລູ້ນນ້ອຍໃນວັຍຮຽນ ຊັ້ນມັທຍົມ ຕົ້ນ-ກາງ-ປາຍ ແລະໃນຂັ້ນ ມະຫາວິທຍາໄລ ທີ່ມີຄວາມຈັບໃຈ ແລະ ຜູກພັນໃນ ເຄື່ອງຫລີ້ນດົນຕຣີ ລາວເດີມ  ຈື່ງໄດ້ຮັບການ ສນັບສນູນ ຈາກພໍ່ແມ່ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ຢາກຈະສືບຕໍ່ ແລະຮັກສາ ສິລປະລາວເດີມ ນີ້ໄວ້ໃຫ້ເປັນ ມໍຣະດົກຕົກທອດ ເຖີງອະນຸຊົນ ລູ້ນຫລັງ. ການແວະມາ ຢ້ຽມຢາມ ສະຖານີ ຂອງພວກເຮົາ ຊື່ງນຳໂດຍ ຍານາງ ປ້ອມ ຄຳປຣະດິດ ອາຈານສອນ ນາຕສິນລາວ ປະຈຳນະຄອນ Seatle ຣັຖ Washington ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທາງວິທຍຸ ເອເຊັຍເສຣີ ກໍໄດ້ບັນທຶກ ສຽງເພງລາວເດີມ ເພງນຶ່ງ ຂອງຄນະນັກຮຽນ ມູລນິທິ ມໍຣະດົກລາວ ເພື່ອເກັບໄວ້ ໃນຫ້ອງສົ່ງ ຂອງ RFA ແລະ ເພື່ອເຜີຍແພ່ ການຫລີ້ນດົນຕຣິ ພື້ນເມືອງ ຂອງຄນະນັກຮຽນ ລູ້ນນີ້ ວ່າຈະເປັນທີ່ ຈັບຈິດຈັບໃຈ ຜູ້ຟັງຂນາດໃດ.

yin and yang

ປັດຊະຍາຂອງ ຫຍິນ ແລະ ຫຍາງ ບົ່ງບອກເຖິງທຸກສິ່ງມີຄວາມເປັນທະວີພາບ duality ຫຼື ທຸກຢ່າງມີສອງດ້ານກົງກັນຂ້າມກັນເຊັ່ນ:

ມີມືດ : ມີແຈ້ງ
ມີດຳ : ມີຂາວ
ມີດີ : ມີຊົ່ວ
ມີນິນທາ: ມີສັນລະເສີນ
ມີລາບ : ເຊື່ອມລາບ
ມີສຸກ : ມີທຸກ
ມີກາງເວັນ: ມີກາງຄືນ
ມີຄົນດີ : ມີຄົນຊົ່ວ
……

ສິ່ງທີ່ເປັນສອງສິ່ງນີ້ ມີຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ທຸກກາລະ ແລະເທສະ (ທຸກເວລາ ແລະສະຖານທີ່). ຄົນທີ່ດີ ຍ່ອມສາມາດຮັກສາສະມັດຖະພາບຂອງຕົນເອງໄວ້ໃນທຸກກາລະແລະເທສະ. ສ່ວນຄົນບໍ່ດີ ຈະຢູ່ໃນສະຖານະການໃດ ກໍຕາມ ຍ່ອມສະແຫວງຫາແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ. ເວັ້ນເສັຍແຕ່ສາມາດປ່ຽນຈິດປ່ຽນໃຈເປັນຄົນດີໄດ້.

ຜູ້ສະຫຼາດແລະມີຄຸນນະທັມ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ ກໍຈະຍັງຮັກສາຄຸນນະທັມໄວ້ ເໝືອນດັ່ງເກືອຮັກສາຄວາມເຄັມ. ຖ້າຄົນເຮົາປະພຶດຕົນໃຫ້ຢູ່ເໜືອການເວລາ ແລະ ຄວາມເປັນທະວິພາບນີ້ໄດ້ ຍິ່ງຈະເປັນຄົນປະເສີດແທ້.

ໂຮງງານເອເລັກໂຕຣນິກຍີງເຈີນລາວ ອຸດົມໄຊ ຈຳກັດ ໄດ້ເປີດໂຮງງານປະກອບໂທລະສັບມືຖື

ໂຮງງານເອເລັກໂຕຣນິກຍີງເຈີນລາວ ອຸດົມໄຊ ຈຳກັດ ໄດ້ເປີດໂຮງງານປະກອບໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຜະລິດປາລາສະຕິກຂຶ້ນເປັນແຫ່ງທຳອິດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ, ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2010ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຄຳຫລ້າ ລີ້ງນະສອນ ເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ ມີທ່ານ ວາງຢີ່ງ ຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການນະຄອນຊີເມົາ ສປ ຈີນ ມີປະທານບໍລິສັດ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງງານເອເລັກໂຕຣນິກ ຍີງເຈີລາວ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນພິທີ ທ່ານ ລີ້ຊຽວເວັງ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງງານ
ເອເລັກໂຕຣນິກຍີງເຈີລາວ ອຸດົມໄຊຈຳກັດ, ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານ ຕໍ່ກັບການລົງທຶນ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂຮງງານແຫ່ງນີ້ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງ ມາແຕ່ວັນທີ 18 ເດືອນກຸມພາ 2009 ໃນ ເນື້ອທີ່ 20 ພັນຕາແມັດ ໂດຍມີສະຖານີຕັ້ງຢູ່ບ້ານດອນໄຊ ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ທຶນທັງຫມົດເກືອບ 7 ແສນໂດລາສະຫະລັດ ມີອາຍຸການລົງທຶນເປັນເວລາ 15 ປີ ປະຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງໂຮງງານປະກອບໂທລະສັບມືຖື ແມ່ນສຳເລັດ 100% ແລະ ທາງໂຮງງານ ໄດ້ນຳເອົາໂທລະສັບຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ ເຂົ້າມາປະກອບທົດລອງໄດ້ 800 ເຄື່ອງ ແລະ ໄດ້ວາງຈຳຫນ່າຍຢູ່ຫລາຍແຂວງເຊັ່ນ: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ໄຊຍະບູລີ,
ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ. ຜ່ານໄລຍະການປະກອບ ແລະ ຈຳຫນ່າຍ 3 ເດືອນຜ່ານມາເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ດີພໍສົມຄວນປະຈຸບັນນີ້ ໂຮງງານຍີງເຈີລາວ ສາມາດປະກອບໂທລະສັບມືຖື ໄດ້ 200 ເຄື່ອງຕໍ່ວັນ ເຊິ່ງປະກອບມີກຳມະກອນ 10 ກວ່າຄົນ:
ທ່ານ ລີ້ຊຽງເວັງ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງງານ – ເອເລັກໂຕຣນິກຍີງເຈີລາວກ່າວຕື່ມວ່ານອກ ຈາກປະກອບໂທລະສັບແລ້ວ ທາງໂຮງງານຍັງຈະປະກອບຄອມພີິວເຕີ ແລະ
ກ້ອງຖ່າຍດີຈີຕອນນຳອີກ ສ່ວນໂຮງງານຜະລິດປາລາສະຕິກ ປະຈຸບັນ ພວມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານ ແລະ ສຳເລັດ 30% ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ໃນລະຫວ່າງກາງ
ປີ 2011 ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຂະບວນການຜະລິດ, ສ່ວນຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຜະລິດໂກບລົດຈັກ, ຖົງຢາງ, ຖ້ວຍ, ບ່ວງ ແລະ ອື່ນໆ.

(ໂດຍ: ໄລພອນ ແກ້ວມະນີວອນ)

“ອັດຕະປືຂາຍຄຳແລກໄກ່”

ອັດຕະປື ເປັນຄຳທີ່ມີຄວາມຫມາຍວ່າ ຂີ້ຄວາຍເພາະເປັນທີ່ຄ້າງົວຄວາຍມາກ່ອນໃນອະດີດ

ຫລັງຕະຫລາດການຊື້ຂາຍໄດ້ວາຍ ກໍ່ເຫລືອແຕ່ຂີ້ຄວາມຖິ້ມໄວ້ ຈຶ່ງກາຍເປັນຊື່ມາເຖິງທຸກວັນນີ

(ມີຫລາຍຕຳນານທີ່ກ່າວເຖິງຄຳວ່າອັດຕະປືວ່າຕົນເຫດມາຈາກຫຍັງແຕ່ທຸກຕຳນານກໍແປວ່າຂີ້ຄວາຍ)

ເປັນແຂວງທີ່ອຸດົມສົມບຸນໄປດ້ວຍຊັບໃນດິນສິນໃນນ້ຳ ມີຕົວໄມ້ນາໆຊະນິດ

ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ 19-35ອົງສາ

ເມື່ອກ່ອນເຂົາວ່າມີຄຳຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ໃຊ້ແຕ່ຄຳເປັນຂອງແລກປ່ຽນກັນ

ຈົນໄດ້ຊື່ວ່າ “ອັດຕະປືຂາຍຄຳແລກໄກ່”

ອັດຕະປືມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີທ້າທາຍທີ່ສຸດຄືທະເລສາບປາກພູເຂົາໄຟທີຊື່ວ່າຫນອງຟ້າ(ຫລືຫນອງໄກ່ໂອກ)ນັັ້ນເອງ

ທະເລສາບເທິງປາກພູເຂົາໄຟທີ່ສວຍງາມດ້ວຍສີຟ້າຄຣາມສົດ ເຊິ່ງຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ ແລະ ຂື້ນໄປກໍ່ຍາກ

ເພາະມັນຊຸກຊ່ອນໃນປ່າດົງດິບທີ່ຢູ່ເທິງພູສູງກວ່າລະດັບນ້ຳທະເລປະມານ 900 ແມັດ

ອີກບໍ່ໂດນຈະເປິດຮ້ອງຮັບນັກບຸກເບີກທີ່ຕ້ອງການສຳຣວດເພື່ອ ລຸຍ ຂື້ນໄປສຳຣວດ ກ່ອນທີ່ໃຫ້ມີການລົງທຶນ

ພັດທະນາເປັນແຫລ່ງທອງທ່ຽວຕໍ່ໄປ

ແລະຍັງມີສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວອີກແຫ່ງຄື ວັດໄໍຊເຊດຖາທີລາຊ(ໄຊເສດຖາທີລາດ)

ສ້າງຂື້ນໄວ້ເມື່ອ 450 ປີທີ່ຜ່ານມາ

ທີ່ມາເວົ້ານີ້ຄືຢາກໃຫ້ຮູ້ຈົກແຂວງອັດຕະປືໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ

ຜ່ານມາທຸກຄົນຄິດວ່າແຂວງນີ້ເປັນແຂວງປິດ ເພາະເສັ້ນທາງໄປມາລຳບາກ

ແຕ່ດຽວນີ້ເປັນແຂວງເປິດແລ້້ວ ມີເສັ້ນທາງອອກສູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ ຫວຽດານ

ແລະຍັງຄິດວ່າຄົນໄທໃຕ້ ອັດຕະປື ເວົ້າຮ້າຍ ຂີ້ເລ່ ບໍ່ມີໃຜຫລໍ່ ບໍ່ມີໃຜງາມ ຕົວກໍດຳໆ

ນັ້ນຄິດຜິດແລ້ວ monkໃນຖານະເປັນຄົນອັດຕະປື

ຂໍຍືນຍັນນອນຍັນວ່າຜູ້ງາມ ຜູ້ຫລໍ່ກະມີຄືກັນ(ເບິ່ງໄດ້ຈາກmonk ອິອິ)

ສ່ວນທີ່ຄິດເວົ້າຮ້າຍນັ້ນ ຄືມັນເປັນສຳນຽງເວົ້າສຽງດັງຊືໆເບິ່ງຄືຈັ່ງວ່າຮ້າຍລະເນາະ

ແລະຍັງມີອີກ ຄົນໄທໃຕ້ໃຈດີທຸກຄົນ ຫນ້າຮັກທຸກຄົນ

ບໍ່ເຊື່ອໄປພິສຸດໄດ້…………

……..ຊາວແຂວງອັດຕະປືຍິນຕ້ອນຮັບ……………

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: