Home > Uncategorized > ໜ້າຮູ້

ໜ້າຮູ້

ຄວາມສຸຂຢູ່ໃກ້ກັບຕົວຂອງທ່ານ

ບໍ່ມີວັດຖຸໃດ ຫຼື ບຸກຄົນໃດດອກ ທີ່ຈະຢູ່ຄົນດຽວ ປາສະຈາກສິ່ງອື່ນໄດ້ ມະນຸດເຮົາ ເປັນສັດທີ່ປະເສີດ ມີຈິດໃຈເມດຕາສູງ ຮູ້ຄິດ ແລະ ໃຊ້ປັນຍາຂອງຕົນ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ ເປັນກຸ່ມກ້ອນ ຍິ່ງມີຄວາມໄວ້ໃຈ ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນ ມິດໄມຕີຕໍ່ກັນໃນສັງຄົມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ຄອບຄົວ ເນື່ອງຈາກວ່າຄອບຄົວ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານຂອງສັງຄົມ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳພັນ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍຄືພັດທະນາຄົນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານ ປູກຝັງຈິດສຳນຶກ ດ້ວຍຄຸນນະທຳ ສີລະທຳ ຈາຣິຍະທຳ ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ວິຊາການ ເພື່ອເສີມສ້າງພັດທະນາການ ທີ່ກ້າວໜ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສາມີ ພັນລະຍາ ຕ້ອງມີຄວາມໄວ້ໃຈ ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມນັບຖື ເພື່ອເປັນການຜູກສາຍສຳພັນ ໃນຄອບຄົວ ໃຫ້ຮັດແໜ້ນກົມກຽວສາມັກຄີ ພິເສດລະຫວ່າງສາມີ ພັນລະຍາ ກໍຄືຄອບຄົວ ສ້າງບັນຍາກາດໃນຄອບຄົວ ໃຫ້ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ຄອບຄົວກໍຈະພົບແຕ່ຄວາມສຸກ ຫາຍກັງວົນ ຈາກຄວາມຜິດຖຽງກັນ ຄວາມເດືອດຮ້ອນຕ່າງໆ ດັ່ງຄຳເວົ້າກ່າວວ່າ:

ບໍ່ຕ້ອງລວຍລົ້ນຟ້າ ບໍ່ຕ້ອງເປັນມະຫາເສດຖີ

ບໍ່ຕ້ອງເປັນຄົນມີອຳນາດ ບໍ່ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ຄົນຮູ້

ທ່ານຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ ທ່ານກໍມີຄວາມສຸກໄດ້

ເພາະວ່າຄວາມສຸກ ຢູ່ໃກ້ບຕົວຂອງທ່ານ ແຕ່ທ່ານຫາກບໍ່ຮູ້ວິທີໄຄ່ວຄ້ວາ ທໍນັ້ນເອງ.

ຖ້າຫາກຕົວຂອງທ່ານ ຄອບຄົວບໍ່ມີຄວາມສຸກແລ້ວ ທ່ານຢ່າຄິດວ່າ ສັງຄົມຈະມີຄວາມສຸກເລີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ່ານກໍແມ່ນອົງປະກອບໜຶ່ງ ຫຼື ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄົມ ເມື່ອທ່ານມີຄວາມສຸກ ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ ສັງຄົມກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກ ໄປດ້ວຍ.

ຄວາມໄວ້ໃຈ ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມນັບຖື ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນປາດຖະໜາ.

ສັດທາ ສັດຈະ ຄາລະວະ ມີຢູ່ກັບຄົນໃດ ບຸກຄົນນັ້ນຍ່ອມໄດ້ຮັບຄວາມຈະເລີນ ໃນການດຳເນີນຊີວິດ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງທ່ານ ຍ່ອມສຳເລັດຜົນອີກດ້ວຍ ດັ່ງຄຳເວົ້າກ່າວວ່າ:

ຢ່າຫຼົງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ແຈ້ງ ຢ່າສະແດງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ເຫັນ ແຕ່ຈົ່ງໃຊ້ປັນຍາຂອງທ່ານຄິດໃຫ້ເປັນ ທ່ານຈະພົບເຫັນ ຄວາມສຸກທຸກເວລາ.

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: