Home > Uncategorized > Hello world!

Hello world!

Welcome to    sevenupband  website  This is  some of pictures  of Laos before 1975  for collection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized
 1. October 9, 2010 at 1:15 am

  ດີຫຼາຍເດີສະຫາຍ ພະຍາຍາມຕ່ໍໄປ ໃຫ້ກຳລັງໃຈເດິ!!!!

 2. October 13, 2010 at 3:09 am

  7upband :

  ເຫດແນວໃດ ຜົນກະເປັນແນວນັ້ນ
  ຕ້ອງການຄວາມສຸກສະບາຍ ໃຫ້ຂົນຂວນທຳຄວາມດີ
  ຕ້ອງການເປັນເສດຖີ ໃຫ້ຮູ້ຈັກປະຢັດ
  ຕ້ອງການສົມບັດ ໃຫ້ກະຕັນຍູ
  ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ ໃຫ້ຄົບບັນດິດ
  ຕ້ອງການມີມິດ ໃຫ້ເສຍສະລະ
  ຕ້ອງການພາລະ ໃຫ້ບໍລິຫານຮ່າງກາຍ
  ຕ້ອງການເປັນເຈົ້ານາຍ ໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: