ສະບາຍດີ ຂອບໃຈທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ

October 5, 2010 Leave a comment

ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນປັບປຸງWebsite ຢູ່

ສນັ້ນອາດຈະມີສິ່ງຂາດຕົກຍົກພ່ອງຫລາຍ….    ເພາະພະຍາຍາມອອກແບບດ້ວຍຕົນເອງ

ແລະຍັງຂາດຜູ້ອຸປຖັມຊື່ງເປັນປັຈຈັຍສຳຄັນ…..    ຂໍເວລາໃນການປັບປຸງດ້ວຍແລະຂໍຄວາມແນະນຳຕິຊົມຈາກທຸກໆທ່ານ ຈະເປັນພຣະຄຸນຢ່າງສູງ..ຂໍນອບໃຈມາລ່ວງໜ້າດ້ວຍ……

Advertisements
Categories: Uncategorized

ອອກມາຈາກຖຳ້ຈັງ ວັງວຽງ

October 5, 2010 Leave a comment

ເກັບເອົາຄະຕິດີໆ ມາຝາກ
ຈາກ ພັນລາວ ເວັບໄຊທ໌
ຂອບໃຈທີ່ບໍ່ສງວນລິຂສິທ

1 ສັດຕູທີ່ໜ້າຍ້ານກົວທີ່ ສຸດຄື: ຕົວເອງ
2 ຄວາມລົ້ມເລວທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື: ຄວາມອວດເກັ່ງແລະປະໝາດ
3 ການກະທຳທີ່ໂງ່ທີ່ສຸດໃນຊີວິດເຮົາ ຄື: ການຫຼອກລວງ
4 ສິ່ງທີ່ແສນສາຫັດໃນຊີວິດເຮົາ ຄື: ຄວາມອິດສາບັງບຽດ
5 ຄວາມຜິດພາດທີ່ມະຫັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື: ການຍອມປຣາໄຊ
6 ສິ່ງທີ່ອະກຸສົນທີ່ສຸດໃນຊີວິດເຮົາ ຄື: ການຫຼອກຕົວເອງ
7 ສິ່ງທີ່ໜ້າສັງເວດທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື: ການຖົກຖອຍຕົວເອງ
8 ສິ່ງທີ່ໜ້າສັນລະເສີນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື:ຄວາມອົດທົນບາກບັ່ນ
9 ຄວາມລົ້ມສະຫຼາຍໃນຊີວິດເຮົາ ຄື: ຄວາມສີ້ນຫວັງ
10 ສັບສົມບັດທີ່ລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື: ສຸຂະພາບແຂງແຮງສົມບູນ
11 ໜີ້ທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດເຮົາ ຄື: ໜີ້ບຸນຄຸນ
12 ຂອງຂວ້ນທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື:   ການໃຫ້ອະພັຍແລະຄວາມເມຕາ

13ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດເຮົາຄື:ການເບີ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍແລະໄຮ້ເຫດຜົນ
14 ສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອີມອົກອີມໃຈທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄື: ການທຳບຸນທຳທານ                                 

Categories: Uncategorized

ໜ້າຮູ້

October 4, 2010 Leave a comment

ຄວາມສຸຂຢູ່ໃກ້ກັບຕົວຂອງທ່ານ

ບໍ່ມີວັດຖຸໃດ ຫຼື ບຸກຄົນໃດດອກ ທີ່ຈະຢູ່ຄົນດຽວ ປາສະຈາກສິ່ງອື່ນໄດ້ ມະນຸດເຮົາ ເປັນສັດທີ່ປະເສີດ ມີຈິດໃຈເມດຕາສູງ ຮູ້ຄິດ ແລະ ໃຊ້ປັນຍາຂອງຕົນ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ ເປັນກຸ່ມກ້ອນ ຍິ່ງມີຄວາມໄວ້ໃຈ ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນ ມິດໄມຕີຕໍ່ກັນໃນສັງຄົມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ຄອບຄົວ ເນື່ອງຈາກວ່າຄອບຄົວ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານຂອງສັງຄົມ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳພັນ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍຄືພັດທະນາຄົນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານ ປູກຝັງຈິດສຳນຶກ ດ້ວຍຄຸນນະທຳ ສີລະທຳ ຈາຣິຍະທຳ ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ວິຊາການ ເພື່ອເສີມສ້າງພັດທະນາການ ທີ່ກ້າວໜ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສາມີ ພັນລະຍາ ຕ້ອງມີຄວາມໄວ້ໃຈ ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມນັບຖື ເພື່ອເປັນການຜູກສາຍສຳພັນ ໃນຄອບຄົວ ໃຫ້ຮັດແໜ້ນກົມກຽວສາມັກຄີ ພິເສດລະຫວ່າງສາມີ ພັນລະຍາ ກໍຄືຄອບຄົວ ສ້າງບັນຍາກາດໃນຄອບຄົວ ໃຫ້ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ຄອບຄົວກໍຈະພົບແຕ່ຄວາມສຸກ ຫາຍກັງວົນ ຈາກຄວາມຜິດຖຽງກັນ ຄວາມເດືອດຮ້ອນຕ່າງໆ ດັ່ງຄຳເວົ້າກ່າວວ່າ:

ບໍ່ຕ້ອງລວຍລົ້ນຟ້າ ບໍ່ຕ້ອງເປັນມະຫາເສດຖີ

ບໍ່ຕ້ອງເປັນຄົນມີອຳນາດ ບໍ່ຕ້ອງປະກາດໃຫ້ຄົນຮູ້

ທ່ານຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ ທ່ານກໍມີຄວາມສຸກໄດ້

ເພາະວ່າຄວາມສຸກ ຢູ່ໃກ້ບຕົວຂອງທ່ານ ແຕ່ທ່ານຫາກບໍ່ຮູ້ວິທີໄຄ່ວຄ້ວາ ທໍນັ້ນເອງ.

ຖ້າຫາກຕົວຂອງທ່ານ ຄອບຄົວບໍ່ມີຄວາມສຸກແລ້ວ ທ່ານຢ່າຄິດວ່າ ສັງຄົມຈະມີຄວາມສຸກເລີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ່ານກໍແມ່ນອົງປະກອບໜຶ່ງ ຫຼື ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄົມ ເມື່ອທ່ານມີຄວາມສຸກ ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ ສັງຄົມກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກ ໄປດ້ວຍ.

ຄວາມໄວ້ໃຈ ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມນັບຖື ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນປາດຖະໜາ.

ສັດທາ ສັດຈະ ຄາລະວະ ມີຢູ່ກັບຄົນໃດ ບຸກຄົນນັ້ນຍ່ອມໄດ້ຮັບຄວາມຈະເລີນ ໃນການດຳເນີນຊີວິດ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງທ່ານ ຍ່ອມສຳເລັດຜົນອີກດ້ວຍ ດັ່ງຄຳເວົ້າກ່າວວ່າ:

ຢ່າຫຼົງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ແຈ້ງ ຢ່າສະແດງໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ເຫັນ ແຕ່ຈົ່ງໃຊ້ປັນຍາຂອງທ່ານຄິດໃຫ້ເປັນ ທ່ານຈະພົບເຫັນ ຄວາມສຸກທຸກເວລາ.

Categories: Uncategorized

ວັງວຽງ

September 29, 2010 Leave a comment

ກັບມາຈາກວັງວຽງຮູ້ສືກວ່າໄດ້ກິ່ນຂິວໆ ແບບ

ເບຣກຣົຖຕິດ ເລີຍພາກັນ ຈອດຣົຖເພື່ອ       ຕຣວຈສອບເບິ່ງ  ແຕ່ກະບໍ່ເປັນຫຍັງ    ເລີຍ ພາກັນ ແອ໊ກ ຈັກບາດກ່ອນນາ   ກໍເລີຍອອກ

ມາແບບນິ້ລະ……….

ສາມໃບເຖົາ ( ບໍ່ມີໄມ້ໂທເດີ)

ກາຍໂພນໂຮງມາທາງວຽງຈັນທນ໌ ນ້ອຍນື່ງ

Categories: Uncategorized

Hello world!

September 29, 2010 2 comments

Welcome to    sevenupband  website  This is  some of pictures  of Laos before 1975  for collection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Uncategorized